WEEKLY FINANCIAL NEWSFLASHES- WEEK 20

A brief of this week’s financial news, brought to you by The Finance Society at Föreningen Ekonomerna . This week’s newsletter covers: Equities: Equities w20 Commodities: Commodities w20 Macro: Macro w20 Have a pleasant read! Head of publishing: Sante Carbone Authors: Equities: Charlotte Cayrel Commodities: Joakim Engström Macro: Sante Carbone

WEEKLY FINANCIAL NEWSFLASHES – WEEK 18

A brief of this week’s financial news, brought to you by The Finance Society at Föreningen Ekonomerna . This week’s newsletter cover. Equities: Equities w18 Macro: Macro w18 Commodities: Commodities w18   Have a pleasant read! Head of publishing: Ali-Leon Al-Najem Authors: Equities: Joakim Engström Macro: Katarina Berglin Commodities: Liyan Zou    

Inspiration Night with KPMG

The following is a sponsored message for Swedish-speaking students: Till er alla svensktalande studenter som är intresserade av revison! Passa på att anmäl er till en inspirationskväll med KPMG den 25 maj, där ni få en värdefull inblick i revisionsyrket, ett tillfälle att få lära känna KPMG’s delägare samt möjlighet att lösa ett revisionscase. Kvällen avslutas med mat … Continue reading Inspiration Night with KPMG